Thursday, December 22, 2016

HERAKLEITOS.

HERAKLEITOS


Mõtlemine on kõigi jaoks sama. (113)1

Seadus võib ka üksiku tahtele kuulekas olla. (33)

Kõigil, kes ärkvel on isiklik ja üldine maailm, ka igaüks, kes magab oma maailma kujundab. (89)

Magajad on oma maailma kujundajad (ja kaastegevad selles, mis toimub.) (75)

Toimimine ja tegutsemine ei pea olema nagu unes. Siis me nimelt kujutame enesele vaid ette, et me seda teeme. (73).

Nad ei oska ei kuulata ega rääkida. (19)

Ette-kujutlus kui ´langemise-tung´. (46) (Einbildung ist wie fallsucht.)

Silmad usaldatavamad on kui kõrvad. (101a)

Üleolek tuleb veel kiiremini kustutada kui tulekahju. (43).

Nähtavast, kuuldavast, tajutavast nii mõndagi esile-toodav. (55)

Tähtsaid asju mitte umbropsu otsustada. (47).

Mõistusepäraselt mõelda on kõrgeim kõigist hüvedest, ning tarkus on tõtt öelda ja toimimises asjade loomust kõnelemas kuulda. (112)

Tark vaid, kes vaimu tunneb, mis läbi kõige, kõigest mööda juhib. (41)

Kus on`s teie arusaamine? Laulikuid te kummardate ja massid teile õpetajaks, -- ei tea nad, et hulgad armetud ja vähesed vaid arusaajad. (104)

Kui paljut ma ka kuulnud, üks kehtib üle kõige: tark on kõigest lahutatud. (108)

Kes midagi ei oota, ei saa ka ootamatut leida, kuna see tema jaoks leidmatu ja saavutamatu on. (18)

Kes uskuda ei suuda, sel läheb kaduma kõik, nii, et ta midagi ei tea. (86)

Peab teadma: sõda on kõigega üks, ja õigus on vaen, ja mis iganes toimub, ilmub ja leiab väljundi selles. (80)

Sõda on kõigi asjade isa, kõigi asjade kuningas. Mõnele osutab ta kui kuningale, teistele kui inimestele. Ühed teeb ta orjadeks, teised vabadeks. (53)

Sõjas langenud leiavad nii jumalate kui inimeste juures austamist. (24)

Üks on minule tuhandete eest, kui ta parim inimene on. (49)

Parim on see, kes kõigest hoolimata ühe valivad: igavene kuulsus surelike hulgas. Paljud aga on seevastu nagu loomad. (29)

Tüütav on aina sama isandat teenida ja talle kuuletuda. (84b)

Vahelduses on puhkus. (84a)

Kui see mitte Dionüüsos ei oleks kelle auks nad pidustusi korraldavad ja häbituid laule laulavad, siis oleks see jultumuse ots, mida nad teevad. Ta on aga seesama kui Hades, see Dionüüsos, kelle auks nad märatsedes pidutsevad. (15)

Ebakindel seos on tugevam kui kindel. (54)

Haigus teeb tervise ihaldatavaks, nälg õpetab küllastumust, vaev muretust. (111)

Kui inimese iga soov täidetakse, ei ole see tema jaoks kaugeltki parim. (110)

Kes kulda otsib peab palju maad kaevama, ja leiab ta seda väga vähe. (22)

Koerad hauguvad kõige peale mida nad ei tunne. (97)

Päike on uus iga päev. (6)

Tuli elab maa surmast ja õhk tule surmast, vesi elab õhu surmast ja maa vee surmast. (76)

Kui me samasse jõkke astume, siis on see alati ju ka erinev ja erinev vesi, mis seal voolab. Ka hinged koosnevad niiskusest. (12)

Samasse jõkke me astume ja ei astu mitte. Me oleme ja me ei ole mitte. (49a)

Päike on mehejala laiune -- hinge piirideni ei jõuta kunagi, kui ka kõik teed lõpuni käidud oleks, nii sügaval asub see. (45)

Hinge jaoks on lõbu [või surm], vettida... Me elame igaühe surmas ja igaüks elab meie surmas. (77)

Kui päikest ei oleks -- teiste taevakehade poolest oleksime me igaveses öös. (99)

Mis kunagi ei looju, kuidas võib see märkamatuks jääda? (16)

Spiraali joon on otse ja viltu samaaegselt. (59)

Puudus ja üle-küllus. (65) (Mangel und überfluss.)

Need on ajad, mis alati kõike toovad. (100)

1 Miks avaldada see HERAKLEITOSE (Eefosest) nn „kogulooming“? Sest see oli esimene autor, (kunagi sügisel 1995), mida üldse üritasin tõlkida (Saksa keelest). Lihtne on lihtsalt seda avaldada. Arvestades, et sel viimasel nn „indiaani-suvel“ sai tõlgitud (Soome keelest) ja avaldatud (oma 4 blogis) juba 3. PLATONI dialoogi: „Meneksenos“, „Menon“ ja „Euthydemos“. [Vaadatav nt blogi-aadressilt nagu: http://madis-liibek.blogspot.com (Pooleli on Platoni dialoog nagu „Kratylos“, järgnevaks siis „Gorgias“ ilmselt). SEEGA olen lihtsalt huvitatud selles Antiik-Kreeka filosoofiast. Seega siis ka esimene elu tõlkekatse, nagu Herakleitose, säilinud (41.) lauset/stsentsi. (Kuigi eel-sokraatikud on keegi (TÜ) filosoof põhjalikult ja väga korralikult eestindanud, juba aastaid tagasi.) Kuid, lugege, kui soovite, ka minu kunagist tõlkevarianti). Kommentaarid on teretulnud e-maili aadressile nagu: lybeck14@gmail.com